ผลิตภัณฑ์คอนกรีตคุณภาพจาก S-Con

กลุ่มคอนกรีตผสมเสร็จ

คอนกรีตผสมเสร็จหรือคอนกรีตสำเร็จรูปคือ วัสดุผสมของปูนซีเมนต์ น้ำ ทราย หิน และน้ำยาผสมคอนกรีตผสมให้เข้ากันดีในเครื่องผสมของโรงงานแล้วเทลงในรถโม่ปูน ซึ่งจะคงสภาพเหลวอยู่(คอนกรีตผสมแบบเปียก) ณ ช่วงเวลาหนึ่งพอที่จะนำไปเทลงในแบบหล่อที่มีรูปร่างตามที่ต้องการได้ สำหรับคอนกรีตผสมแบบแห้งนั้นคือ คอนกรีตที่ทำการผสมในรถผสม ณ สถานที่เทจากนั้นจะแปรสภาพเป็นของแข็งที่มีความสามารถรับน้ำหนักได้มากขึ้นตามอายุของคอนกรีตที่เพิ่มขึ้น

ข้อกำหนดทั่วไปของคอนกรีตผสมเสร็จ S-CON

ขั้นตอนและข้อกำหนดต่างๆ 1. คอนกรีตใช้ปูนปอร์ตแลนด์ ประเภท 12. ค่ายุบตัว (Slump) ของคอนกรีตอยู่ในช่วง 7.50-10 ซม.3. คอนกรีตเมื่อถึงสถานที่ก่อสร้างแล้ว จะต้องใช้ให้หมดภายใน 40 นาที4. อัตราส่วนผสมและวิธีการเก็บตัวอย่างเพื่อทดสองเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM และการประเมินตามมาตรฐาน ACI5. น้ำยาที่ใช้ผสมคอนกรีตนั้นเป็นน้ำยาประเภทลดน้ำและยืดเวลาการแข็งตัวตามมาตรฐาน ASTM TYPE “D” […]

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *