แผ่นพื้นผนัง Hollow Core

แผ่นพื้น, ผนัง Hollow Core คอนกรีตอัดแรง S-CON มอก.

แผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปชนิดรูกลวงนั้นเป็นคอนกรีตสำเร็จรูปที่มีช่องว่าง ลักษณะกลวง โดยการใช้แผ่นคอนกรีตที่มีลักษณะเฉพาะนี้ นอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่าย ในการก่อสร้างแล้ว ยังจะช่วยลดน้ำหนักโดยรวมของโครงสร้างอีกด้วย ซึ่งประโยชน์ของแผ่นคอนกรีตแบบนี้จะช่วยลดเวลาการเจาะพื้นเพื่อเดินระบบไฟฟ้า และเครื่องจักรต่างๆ อีกด้วย

ขนาดและความยาว(เมตร)แผ่นพื้น / ความยาว(บาท/ตารางเมตร)ผนัง / ความยาว(บาท/ตารางเมตร)
1.20 x 0.07330330
1.20 x 0.10330330
1.20 x 0.15530530