เสาไฟฟ้า

เสาไฟฟ้า คอนกรีตอัดแรง มาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เสาไฟฟ้าคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จ ผ่านกรรมวิธีหล่อคอนกรีตหุ้มลวดเหล็กกล้าสำหรับคอนกรีตอัดแรง ผลิตตามแบบโครงสร้างและข้อกำหนดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม พร้อมผลิตภัณฑ์เสาตอม่อคอนกรีตอัดแรง และแผ่นสมอบกคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้รับการรับรองมาตรฐานของการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคเช่นกัน

ขนาดและความยาว(เมตร)น้ำหนักต้นละ(กิโลกรัม)ราคาต้นละ(บาท/ตัน)
6.004501,260
8.005161,790
9.006122,260
12.001,3205,100
12.202,1008,400
22.005,92829,000