เสาเอ็น

เสาเอ็น คอนกรีตอัดแรง S-CON.

ลักษณะของเสาเอ็นจะทำด้วยการใช้เหล็กเส้นขนาด 6-9 มิลลิเมตร 2 เส้นทำปลอก ลักษณะเป็นห่วงรัดคล้ายปลอกโซ่เสียบที่พื้นบริเวณที่กำแพงมาบรรจบกัน หรือส่วนที่เป็นกรอบวงกบประตู-หน้าต่างและบริเวณที่กำแพงสองหรือสามด้านมาบรรจบกัน หรือปัจจุบันได้มีการใช้เหล็กกล่องแทน

ขนาดและความยาวราคา บาท/ต้น
CN 0.07 x 0.07 x 2.75 m.230