เสาสำเร็จรูป

คาน,เสาสำเร็จรูปคอนกรีตอัดแรง S-CON.

โครงสร้างของเสาและคาน ถือว่าเป็นส่วนสำคัญมากในการก่อสร้าง เนื่องจากต้องรับน้ำหนักสิ่งของต่างๆ ภายในทั้งหมด โครงสร้างของเสาและคานจึงต้องมีความมั่นคงและแข็งแรง และต้องมีขั้นตอนและกรรมวิธีที่ถูกต้องในการสร้าง กรรมวิธีที่ปฏิบัติกันโดยส่วนใหญ่ก็คือการผูกเหล็กเส้นเป็นโครงเชื่อมต่อกันตั้งแต่โครงสร้างของฐานราก โดยบริษัทเอสคอนคอนกรีตก็ได้ผ่านมาตรฐานต่างๆ เชื่อใจได้ทุกผลิตภัณฑ์ของเรา

ผลิตภัณฑ์ราคา (บาท/คิว)
คานสำเร็จ8,500.00
เสาสำเร็จ8,500.00