เสาตอหม้อ

เสาตอม่อ คอนกรีตอัดแรง มาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ตอม่อ สำเร็จรูปของเรา ผลิตจากคอนกรีตเสริมเหล็ก เทคโนโลยีเดียวกับต่างประเทศ ด้วยการออกแบบมาตรฐานสากลทำให้สามารถนำผลิตภัณฑ์ไปประกอบได้ง่าย ประหยัดเวลา ใช้แรงงานในการก่อสร้างน้อย ไม่สิ้นเปลืองวัสดุอื่น (เช่น ไม้แบบ และอื่นๆ) สะดวก รวดเร็ว ประหยัดงบประมาณในการก่อสร้าง

ขนาดและความยาว(เมตร)น้ำหนักต้นละ(กิโลกรัม)ราคาต้นละ(บาท/ต้น)
0.25 x 0.25 x 3.505251,680
0.25 x 0.25 x 4.506751,890
0.25 x 0.25 x 5.508252,100
0.30 x 0.30 x 4.509752,730
0.30 x 0.30 x 5.501,1852,940
0.30 x 0.30 x 6.501,4003,260
0.35 x 0.35 x 4.501,3253,470
0.35 x 0.35 x 5.501,6253,680
0.35 x 0.35 x 6.501,9104,310