คานหม้อแปลง

คานหม้อแปลง คอนกรีตอัดแรง มาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เสาคานคอนกรีตหรือ คสล. นั้นประกอบด้วย “คอนกรีต” ซึ่งทำหน้าที่รับแรงอัด และมี “เหล็กเส้น” อยู่ภายในทำหน้าที่รับแรงดึง ปกติในแบบก่อสร้างนั้นจะมีการระบุรายละเอียดของเสาและคานในทุกจุด มีการระบุขนาดของเหล็กเส้นที่ใช้ในเสาและคานและรายละเอียดอื่นๆ

ขนาดและความยาว(เมตร)น้ำหนักท่อนละ(กิโลกรัม)ราคา(บาท)
0.15 x 0.25 x 3.553201,680
0.15 x 0.30 x 4.605102,730