คานสำเร็จรูป

คาน,เสาสำเร็จรูปคอนกรีตอัดแรง S-CON.

คาน สำเร็จรูปการก่อสร้างที่อยู่อาศัยของประชาชนโดยส่วนใหญ่ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มักจะคุ้นเคยกับระบบการก่อสร้างบ้านแบบเดิมๆ หรือที่เรียกกันติดปากว่า ระบบหล่อในที่ ซึ่งการก่อสร้างด้วยระบบดังกล่าว มักจะมีปัญหาในเรื่องของมาตรฐาน และคุณภาพการก่อสร้าง เนื่องจากใช้ช่างรับเหมาทั่วไป ที่มีความรู้ ความชำนาญไม่เพียงพอ การควบคุมงานไม่รัดกุม อีกทั้งวัสดุการก่อสร้างไม่มีคุณภาพ ส่งผลให้บ้านหรือที่อยู่อาศัย ไม่ได้มาตรฐานและมักเกิดปัญหาตามมา

“เทคโนโลยีการก่อสร้างบ้านด้วยระบบสำเร็จรูป” การก่อสร้างบ้านด้วยระบบสำเร็จรูปสามารถที่จะตอบโจทย์และแก้ไขปัญหา ของการก่อสร้างบ้าน แบบหล่อในที่ ได้อย่างเต็มระบบ

ผลิตภัณฑ์ราคา (บาท/คิว)
คานสำเร็จ8,500.00
เสาสำเร็จ8,500.00