บริษัท เอส.คอน คอนกรีต จำกัด

เริ่มก่อตั้งดําเนินการสร้างในปี พ.ศ. 2546 บริหารและควบคุมการผลิต โดยผู้มีประสบการณ์มา ยาวนานกว่า 25 ปี ด้วยทีมงานผู้บริหารที่พร้อม ด้วยความรู้ความสามารถในเรื่อง คอนกรีตอัดแรงโดยเฉพาะ

scon

concrete

เป้าหมายของเรา

เรามุ่งมั่นที่จะผลิต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตที่มีคุณภาพ ส่งมอบตรงเวลา เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ป้ายคัตเอาท์ใหญ่หน้าบริษัท S-CON Update2020

120

โครงการและผลงาน

3752

ลูกค้าและผู้มุ่งหวัง

32

รางวัลของเราทั้งหมด

58

สินค้าของเราทั้งหมด

เกี่ยวกับ

เริ่มก่อตั้งดำเนินการสร้างในปี พ.ศ. 2546 บริหารและควบคุมการผลิตโดยผู้มีประสบการณ์มายาวนานกว่า 25 ปี ด้วยทีมงานผู้บริหารที่พร้อมด้วยความรู้ความสามารถในเรื่องคอนกรีตอัดแรงโดยเฉพาะ

เรามุ่งมั่นที่จะผลิต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตที่มีคุณภาพ ส่งมอบตรงเวลา เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง”

นโยบายของเรา – Scon Concrete

ติดต่อ

เราพร้อมยินดีให้บริการ มีข้อสงสัยติดต่อที่นี่